Adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach
ul. Wojska Polskiego 23
44-120 Pyskowice
tel. 511 130 520
e-mail: opppyskowice1@wp.pl
skrytka ePuap: /OPPPyskowice/SkrytkaESP