Sekcje Ogniska Pracy Pozaszkolnej

 

Pławniowice, SP – sekcja artystyczna

Bycina, SP – sekcja informatyczno – techniczna

Rudno, SP – sekcja ekologiczna

Wielowieś, SP im. Jana Pawła II – sekcja muzyczna

Pniów, SP – sekcja artystyczna

Toszek, SP im. I. Sendler – sekcja polonistyczna

Toszek SP im. G. Morcinka – sekcja polonistyczna

Paczyna SP – sekcja artystyczna

Bojszów SP – sekcja ogólnorozwojowa

Rudziniec SP – sekcja regionalna

Świbie, SP – sekcja artystyczna

Wielowieś, SP im. Kawalerów Uśmiechu – sekcja artystyczna

Poniszowice, SP – sekcja muzyczna

Kleszczów, SP – sekcja muzyczna

Pyskowice

Zespół Szkół im. M.Konopnickiej

- sekcja matematyczna - sekcja historyczna

- sekcja muzyczna

SP nr 3 - sekcja multimedialna - sekcja artystyczna

SP nr 4 - zespół wokalny Śpiewajki i Wokaliści

- zespół wokalny Wesolinki - sekcja informatyczna

SP nr 5 - sekcja plastyczna - sekcja kreatywnego myślenia (NIE)POKORNI

- sekcja teatralna PIK POK - sekcja ekologiczna

SP nr 6 z oddziałami integracyjnymi - sekcja artystyczna

Zespół Szkół Specjalnych - sekcja taneczna - sekcja artystyczno-informatyczna

 

obrazek z dziećmi - rysunek