Migawki z działalności OPP w 2019

 

 • Organizacja Dni Otwartych OPP

 • Flash Mob – Rynek, przed Ratuszem w Pyskowicach – występy

 • Organizacja występów podczas uroczystości objęcia patronatem SP 4 w Pyskowicach przez WSHE w Brzegu

 • Oprawa wokalna trzydniowych rekolekcji w Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła w Pyskowicach,

 • XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pyskowicach i gminach Wielowieś, Toszek, Rudziniec, w którym uczestniczyło 120 wolontariuszy. Zebrano rekordową sumę 70000 zł.

 • Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu – roznoszenie ulotek przed MBP o bezpieczeństwie w sieci

 • Koncert kolęd w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

 • Przeprowadzenie XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej. Laureaci Konkursu zostali wytypowani do udziału w Finale Ogólnopolskim Dziecięcego Festiwalu Słowa i Małym Konkursie Recytatorskim w Starachowicach. Finalistka Konkursu Powiatowego z Pyskowic została laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu w Starachowicach - wyróżnienie

 • Opracowano i przeprowadzono obchody Dni Ziemi dla uczniów SP nr 5

 1. „Eduevent” – doświadczenia chemiczno – przyrodnicze

 2. „Mobilne Planetarium”- lekcje astronomii na różne tematy związane z kosmosem

 • Przeprowadzono prezentacje projektu „Znamię – znam je?” , w ramach profilaktyki czerniaka – dla SP nr 5 i SP nr 6. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał ulotki na temat nowotworu czerniaka oraz sposobu zapobiegania tej chorobie.

 • Korowód podczas Dożynek Miejskich w Pyskowicach - 110 naszych uczestników

 • Kolonie letnie „Warsztaty Artystyczne” w Domu Rybaka w Kołobrzegu

 • Noc Naukowców na Politechnice Śląskiej

 • Udział w Europejskich Dniach Ptaków

 • Uczestnictwo w wykładach i warsztatach związanych z Biorobotyką na UŚ
  w Katowicach.

 • Warsztaty w Zabytkowej Stacji Wodociągów w Zawadzie – poznanie miejsca poboru wody dla miasta Pyskowice.

 • Przystąpienie do programu Ministerstwa Sportu i Rekreacji Powszechna Nauka Pływania „Umiem pływać”. W bezpłatnej nauce pływania uczestniczyło 149 uczniów klas drugich

 • Koncert kolędowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

 • Spotkanie świąteczne z mieszkańcami Domu Dziennej Opieki Seniora w Pyskowicach – wspólne wykonywanie kartek świątecznych oraz koncert kolędowy.

 • Akcja „Serce za Odwagę” – wykonanie kartek świątecznych dla emerytów, kombatantów
  i pensjonariuszy DPS w Wiśniczu

 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji Bicia Rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej– akcja WOŚP –

 • Nagranie i prezentacja ekranizacji filmowej „Opowieści wigilijnej”

 • Wystawienie przedstawienia „Dziady – wersja szkolna”

 • Akcja zbierania zużytych baterii i telefonów w ramach ogólnopolskiej akcji „Zbieraj Baterie”.

 • Opracowanie i przeprowadzenie projektu pod nazwą „WUPS”, który dotyczył udziału w Kampanii „Dzień Bez ŚMIECENIA # Zaczynam Od Siebie”. • Konkurs Recytatorski „Mały OKR”- eliminacje miejskie: I i II oraz III miejsce

 • Dwa I m ex aequo w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów Edukacji Wczesnoszkolnej

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa i Małym Konkursie Recytatorskim w Starachowicach.

 • XVII Wojewódzki Festiwal Kolęd i Pastorałek –I m zespół , II m duet w kl. 4-7, III m solista w kat, 1-3, II m solista w kat. klasy 4-7 szkół podstawowych, I m zespół wokalny – sekcja z ZSS.

 • XIII Zabrzański Festiwal Kolęd i Pastorałek – I m, II m duet kl. 5-8

 • XIII Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek i Pieśni Zimowych „Zaśpiewajmy Kolędę Jezusowi” –II miejsce

 • XVI Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej – II m solistka kl. 1-3, III m solistka klasy 5-8

 • Laureatka XII Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów

 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta” – III m w Polsce oraz wyróżnienia

 • VII Powiatowy Konkurs Ekologiczny - III m za pracę o smogu

 • Wojewódzki Turniej Ekologiczny organizowany przez Muzeum Górnictwa Węglowego z okazji obchodów Dni Ziemi – II miejsce

 • XIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej „Pieśń niesiemy w darze” I miejsce